Червона Книга України

     Червона книга України - офіційний державний документ, який містить анотований перелік рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території України, її континентального шельфу та морської економічної зони, а також узагальнені відомості про поширення, сучасний стан цих видів, причини скорочення чисельності, та заходи щодо їх збереження та відтворення.

     Тварини Червоної книги України, а також  рослини  підлягають особливій охороні на всій території Україні. Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, Міністерство охорони навколишнього середовища України та інші державні органи, на які законодавством України та Республіки Крим покладено здійснення функцій у цій сфері.

Міногообразние (Petromyzoniformes)
    Міноговие (Petromyzonidae)
        Мінога угорська (Eudontomyzon danfordi Regan, 1911)
        Мінога українська (Eudontomyzon mariae Berg, 1931)


Осетрообразние (Acipenseriformes)
    Осетрові (Acipenseridae)
        Білуга чорноморська (Huso huso ponticus Salnikov et Malatski, 1934)
        Атлантичний осетер (Acipenser sturio)
        Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaens, 1758)
        Шип (Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828)


Лососеподобние (Salmoniformes)
    Лососеві (Salmonidae)
        Лосось дунайський (Hucho hucho (Linnaeus, 1758))
        Лосось чорноморський (Salmo trutta labrax Pallas, 1814)
    Харіусовие (Thymallidae)
        Харіус європейський (Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758))
    Умбровие (Umbridae)
        Умбра (Umbra krameri Walbaum, 1792)


Карпообразні (Cypriniformes)
    Коропові (Cyprinidae)
        Вирезуб (Rutilus frisii frisii (Nordmann, 1840))
        Усач дніпровський (Barbus barbus borysthenicus Dybowski, 1862)
        Усач кримський (Barbus tauricus Kessler, 1877)
        Пічкур дунайський довговусий (Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828))
        Рибець малий (Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840))
        Шемая Дунайська (Chalcalburnus chalcoides mento (Agassiz, 1832))
        Шемая Азово-Чорноморська (Chalcalburnus Chalcoides (Agassiz, 1832))
  
Скорпенообразние (Scorpaeniformes)
    Трігла (Triglidae)
        Трігла жовта (Trigla lucerna (Linnaeus, 1758))


Прісосковие (Gobiesocidae)
    Короткоперие качечки (Diplecogaster)
        Морська качечка плямиста (Diplecogaster bimaculatus (Bonnaterre, 1788))


Горбильова (Sciaenidae)
    Сціени (Sciaena)
        Горбиль темний (Sciaena umbra (Linnaeus, 1758))
        Горбиль світлий (Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758))

Червоний список загрозливих видів

Тварини Червоної Книги

 

Конструктор сайтов - uCoz